Ga naar de inhoud

Speciale programma’s

Onderwijs zorg-arragement (OZA)

In samenwerking met Youké heeft de Berg en Bosch School een OZA-groep voor kleuters, genaamd ‘de Meeuw’. In deze groep worden kleuteronderwijs en behandeling geïntegreerd gegeven, waarbij het aangeboden onderwijs leidend is. In de klas zitten maximaal 12 kleuters. Het klassenteam bestaat uit een leerkracht, een onderwijsassistent en een jeugdzorgwerker.

Afhankelijk van de betreffende problematiek worden naast het klassenteam ook andere disciplines betrokken. Er is begeleiding gericht op het kind, evenals begeleiding vanuit Youké gericht op de ouders/het gezin. 

Om voor het OZA-arrangement in aanmerking te komen is een zorgbeschikking van de gemeente noodzakelijk en afhankelijk van het samenwerkingsverband ook een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Positieve groepsvorming

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en te stimuleren, werken we met de KiVa methode. Dit is een betrouwbare methode die zich richt op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Het zet in op positieve groepsvorming en het bevordert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Meidenclub

De verhouding jongens-meisjes op onze school is niet gelijk. Deze wisselt, maar gemiddeld bestaat ons leerlingenbestand uit 10% meisjes en 90% jongens. Om de behoefte van de meisjes aan ‘meidencontact’ te faciliteren, is er een vast moment in de week waarop meisjes elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren: de Meidenclub. In onze schoolgids lees je hier meer over.