Ga naar de inhoud

Organisatie

Berg en Bosch Onderwijs

Onze school is onderdeel van Berg en Bosch Onderwijs. Hieronder vallen ook
— Berg en Bosch School Houten
— Berg en Bosch College Houten
— Berg en Bosch College Bilthoven.
Berg en Bosch College Bilthoven is gevestigd in hetzelfde gebouw als onze school.

Gewoon Speciaal Onderwijs

De vier Berg en Bosch scholen vallen onder de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

Deze samenwerking biedt ons een groot netwerk van onderwijsprofessionals en expertise. Bijvoorbeeld vanuit het expertisecentrum, dat professionalisering, advies en coaching biedt bij zaken als thuiszitters, klassenmanagement en ontwikkelingsvragen.

Bestuursmodel

Ons bestuursmodel is gebaseerd op de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Hierin wordt een ‘wettelijke zorgplicht’ geregeld van schoolbesturen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Deze zorgplicht wordt ingevuld door minimumeisen te stellen aan de leerresultaten van de school. 

Directeur

Onze directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de communicatie naar ouders. Er is een formele scheiding van bestuur en toezicht.

Directie
Dhr. P. Gerritsen

Raad van bestuur

Het bevoegd gezag van de school is in handen van de raad van bestuur en bestaat uit twee bestuurders.

Leden van de raad van bestuur
Dhr. Rob (R.A.H.J.) Damwijk
Mevr. Angela (A.) Koot

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de lange termijn van de organisatie. Ze houdt toezicht op de financiële gezondheid, de risico’s en de uitvoering van de strategie.

Leden van de raad van toezicht
B. (Bart) Bruyns — voorzitter
E.G.A. (Evelyn) Poortvliet — lid
G. (Rits) Verkerk — lid
G. (Gerrianne) Hazewinkel — lid

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders/verzorgers, medewerkers en leerlingen. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.

Leden van de MR
namens de ouders: José de Kruijff
namens het team: Ryanne Bleijenberg

Wil je contact met de MR of één van de leden? Of wil je een MR vergadering bijwonen als toehoorder of omdat je vragen hebt?
Mail dan naar medezeggenschap@bbonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school. Lees meer over de gmr op de website van GSO.