Ga naar de inhoud

Ondersteuning

Ondersteuning voor elk kind

We gunnen onze leerlingen een stevige basis voor de toekomst en leren hen daarom zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de samenleving. Onze professionals en specialisten werken samen met ouders aan het bieden van de ondersteuning die nodig is voor maximale zelfredzaamheid.

Specialismes die we inzetten

Afhankelijk van de betreffende problematiek betrekken we naast het klassenteam ook andere disciplines. De volgende specialisten behoren tot onze school: 

Fysiotherapie

Oefentherapie

Logopedie

Gedragswetenschap

Sensorische integratie therapie

Muziektherapie

Dyslexiebehandeling

Ben je Intern Begeleider en wil je meer weten?

Ondersteuning bij leesproblemen

Zodra blijkt dat leerlingen ernstige leesproblemen of de diagnose Ernstige Dyslexie (ED) hebben passen wij ons lees- en/of spellingonderwijs hierop aan. Leerlingen krijgen extra tijd voor opdrachten en toetsen, hebben recht op audio ondersteuning en hebben vaak behoefte aan een scherper contrast wat betreft werkboeken en opdrachten.

Op de Berg en Bosch School hanteren wij een dyslexieprotocol welke volgens de richtlijnen van Dyslexie Centraal is opgesteld. 

Positieve groepsvorming

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en te stimuleren, werken we met de KiVa methode. Dit is een betrouwbare methode die zich richt op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.

Leerlingenvervoer

Een deel van onze leerlingen wordt door ouders gebracht en gehaald. Maar voor een deel van de leerlingen, zoals leerlingen met een beperking of leerlingen die ver weg wonen, is het prettig als zij naar school kunnen komen met het openbaar vervoer, schoolbus of taxi. 

Vertrouwenspersonen

Soms zitten leerlingen ergens mee en vinden ze het lastig om dat met hun eigen leerkracht te bespreken. Daarom hebben we op de Berg en Bosch School interne en externe vertrouwenspersonen. Aan het begin van het schooljaar stellen zij zich voor aan de kinderen. Ze vertellen wat ze doen en hoe kinderen hen kunnen benaderen.

Commissie van Begeleiding

De Berg en Bosch School heeft een Commissie van Begeleiding (CvB), die bestaat uit de directie, gedragsdeskundigen, jeugdartsen en interne begeleiders. Vanuit hun gezamenlijke kennis sturen zij de leerlingenzorg aan en monitoren ze naar de rode draad van onderwijs en ontwikkeling binnen de school. 

Samenwerkingsverbanden

Utrecht PO

voor Utrecht stad
swvutrechtpo.nl

De Eem

voor o.a. Amersfoort, Baarn, Bunschoten
swvdeeem.nl

PO Zuidoost Utrecht ZOUT

voor o.a. De Bilt, Bunnik, Zeist
swvzout.nl

Stichting Passenderwijs

voor o.a. Woerden, Oudewater, Ronde Venen
passenderwijs.nl

Profi Pendi

voor o.a. Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen
profipendi.nl

Unita

voor o.a. Het Gooi en Hilversum swvunita.nl

We kijken naar wat de leerling nodig heeft en denken daarbij in mogelijkheden.