Ga naar de inhoud

Leerlijnen en leerroutes

De ruggengraat van ons onderwijs

Leerlijnen zijn onmisbaar bij het realiseren van doelgerichte onderwijsopbrengsten. Een leerlijn is een denkbeeldige lijn waarlangs een leerling de stappen zet die nodig zijn om de einddoelen van het basisonderwijs te behalen. Ze vormen de ruggengraat van ons onderwijs.

De weg die een leerling aflegt noemen we een leerroute. Een leerroute geeft ouders en leerkrachten inzicht in welk onderwijsaanbod het beste past bij de ontwikkeling van een leerling.

Er zijn drie leerroutes ingericht:
– vmbo basisberoepsgerichte leerweg/ kaderberoepsgerichte leerweg (bl/kl)
– vmbo theoretische leerweg (tl)
– havo/vwo

Onderwijskundige doelen

Voel je thuis op school

Als leerlingen zich thuis voelen op school en ondersteund voelen, kunnen zij het beste uit zichzelf halen.

Basisleerklimaat

Door voorspelbaarheid in tijd, ruimte, activiteiten, rust, interactie en communicatie te bieden, kunnen zelfstandigheid en levensvaardigheden optimaal ontwikkeld worden.

Ieder kind mag er zijn

We houden rekening met de verscheidenheid van onze leerlingen, wat betreft het verwerken van informatie, prikkels, interactie en communicatie.

Naast de leerstof werken we doelgericht aan de zogenaamde leerstofgebied overstijgende vaardigheden zoals:

– leren leren
– leren taken uitvoeren
– leren functioneren in sociale situaties
– ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Op deze wijze werken school, leerling en ouders gezamenlijk aan optimale en zo zelfstandig mogelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs.

Vervolgonderwijs

En waar komen leerlingen terecht als ze het basisonderwijs bij ons succesvol afronden? Het grootste deel van de kinderen stroomt na onze school door naar vso-kader, theoretische leerweg, havo of vwo. Een deel vervolgt de schoolcarriere op regulier vervolgonderwijs, zoals praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. En een kleine groep gaat verder op het voortgezet speciaal onderwijs; basis beroepsgericht of een externe vorm van speciaal onderwijs waar ze de begeleiding krijgen die bij hun leerbehoefte past.

Het is mogelijk om binnen dezelfde scholengroep te blijven, wanneer er doorgestroomd wordt naar het Berg en Bosch College in Bilthoven of in Houten.